Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Można już zgłaszać wsie do kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska. Przypomnijmy, iż w minionym roku laureatem etapu gminnego konkursu została wieś Tomaszewo, wyróżniona potem w etapie powiatowym za niepowtarzalny klimat. Kto wygra w tym roku?

RUSZA „PIĘKNA WIEŚ 2023”

Konkursowa komisja oceniać będzie między innymi wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów. Nagrodzone zostaną również najpiękniejsze zagrody.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023” ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej, identyfikację i promocję najlepszych wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i właściciele czynnych gospodarstw rolnych z województwa pomorskiego. Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Szczegółowe informacje w regulaminie, dostępnym na stronie zblewo.pl oraz pomorskie.eu. Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki.

Zgłoszenia wsi lub czynnej zagrody rolniczej do etapu gminnego można dokonać do dnia 1 maja 2023 roku, składając formularz zgłoszenia (będący załącznikiem do regulaminu) w Biurze Obsługi Klienta naszego Urzędu Gminy (parter budynku).  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dokumenty do pobrania:

  • piękna wieś

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne