Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

INFORMACJA ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY ZBLEWO

Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje, iż Decyzją nr GD.RZT.70.77.12.2022/D.DP Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 17 lutego 2023 r. została zatwierdzona trzyletnia taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca w okresach: od 09.03.2023 r. do 08.03.2024 r., od 09.03.2024 r. do 08.03.2025 r., oraz od 09.03.2025 r. do 08.03.2026 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład Komunalny Gminy Zblewo wyodrębnił dwie grupy taryfowe:

  1. Grupa 1 - Indywidualni odbiorcy usług - odbiorcy usług pobierający wodę w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
  2. Grupa 2 - Pozostali odbiorcy usług - odbiorcy usług pobierający wodę w celu wykorzystania jej w: obiektach użyteczności publicznej (np. urzędy, szkoły, placówki służby zdrowia), zakładach prowadzących działalność w zakresie przemysłu spożywczego lub w sferze produkcji niematerialnej i materialnej (biura, zakłady handlowo-usługowe, a także produkcyjne i przemysłowe), innych niż wyżej wymienione obiektach.

Zatwierdzona taryfa została opublikowana w dniu 1 marca 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-77-12-2022-d-dp.html).

  • TARYFA

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne