Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Komunikat po decyzjach rządowych z dnia 17 marca 2021 r.

„Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z ogłoszonymi 17 marca 2021 r. decyzjami rządu obostrzeniami dla naszego województwa zostają przedłużone do 9 kwietnia 2021 r. Oznacza to dalsze zawieszenie rozgrywek IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych seniorskich.

Zgodnie z treścią rozporządzenia rządu z 10 marca 2021 r., precyzującego obostrzenia dla województwa pomorskiego, od dnia 13 marca korzystanie z infrastruktury sportowej jest możliwe jedynie w przypadku:
organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Oznacza to, że rozgrywki III ligi oraz lig juniorskich odbędą się zgodnie z terminarzem.”

Wiecej informacji:  http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/komunikat-po-decyzjach-rz%C4%85dowych-z-dnia-17-marca-2021-r/

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne