Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

LOWE ONLINE! PIERWSZA POMOC BEZ TAJEMNIC…

Każdego dnia niezliczona ilość wypadków przytrafia się w domu, na ulicy, w pracy, czy w szkole. Najczęściej w pobliżu nie ma wykwalifikowanego pracownika medycznego, a sprawne udzielenie pierwszej pomocy zależy od rodziny, przechodniów, kolegów, osób sprawujących opiekę. Nie zawsze też potrafimy pomóc. Nasza niewiedza i nieznajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz paraliżujący strach przed ewentualnymi konsekwencjami powikłań związanych z naszym niewłaściwym działaniem sprzyja powszechnemu w naszym kraju zjawisku, iż wielu z nas na widok wypadku czy osoby potrzebującej pomocy odwraca się w drugą stronę, tłumacząc się przy tym banalnymi wymówkami.

Dlatego od wtorku 23.02.2021 roku w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. E. Dywelskiego w Bytoni uruchomiliśmy szkolenia online z zakresu pomocy przedmedycznej i epidemiologicznej dla nauczycieli i pracowników szkół z całego powiatu.

Szkolenia online są bogate o prezentacje i liczne filmy instruktażowe. Osobą prowadzącą jest wykwalifikowany edukator z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnicy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu kończącego kurs, otrzymują zaświadczenie będące potwierdzeniem ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i epidemiologicznej. Obecnie przeszkoliliśmy już ponad 300 osób.

Na pewno warto o tym mówić, by wprowadzić nowy trend. Świadome dokształcanie z elementów rzutujących na wspólne bezpieczeństwo i egzystowanie w dużej grupie powinno stać się modą i elementem świadomej współczesności.

Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej odbywają się w ramach projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo, Nr POWR.02.14.00-00-1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  • LOWE
  • LOWE
  • LOWE

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne