Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zakończyło prace nad dokumentem pn. Diagnoza i koncepcja rozwoju turystyki wodnej do 2030 roku. Wskazany dokument obejmuje dane dotyczące obecnego stanu turystyki wodnej na całym obszarze Województwa Pomorskiego, strategiczne kierunki działania, zakładane przedsięwzięcia oraz najważniejsze obszary rozwoju w perspektywie do roku 2030.

Dokument jest obecnie na etapie konsultacji, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nim. Jest on udostępniony pod adresem: https://pbpr.pomorskie.pl/turystyka-wodna/. Jeżeli nasuną się Państwu jakiekolwiek uwagi i propozycje zmian w zapisach, należy wypełnić odpowiedni formularz(dostępny pod wskazanym powyżej linkiem) i przesłać go na adres: turystykawodna2030@pbpr.pomorskie.pl do 8 marca 2021r. Można też przesłać swoje uwagi/wątpliwości do Urzędu Gminy w Zblewie na adres: promocja@zblewo.pl. Będziemy wdzięczni za wszystkie Państwa spostrzeżenia! Zapraszamy do składania uwag wszystkie zainteresowane osoby i  podmioty.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne