Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Wójt Gminy Zblewo ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2021 roku zadań gminy z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zblewo.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie:

1) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzenie szkoleń sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez stowarzyszenia i kluby sportowe posiadające licencje.

2) wspierania działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe poprzez realizację programów szkolenia sportowego prowadzonych w klubach sportowych na terenie gminy Zblewo, w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, kick-boxing oraz lekkoatletyka.

Szczegóły konkursu - BIP Gminy Zblewo/ zakładka: organizacje pozarządowe
(link - przekierowanie do BIP Gminy Zblewo)

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zblewo w  2021 r.” w terminie do 17.02.2021 roku, do godz. 10.00 pocztą na adres:

Urząd Gminy Zblewo, ul.Główna 40, 83- 210 Zblewo
sekretariat pok. nr 7
Nie otwierać przed dniem 17.02.2021 r., godz. 10:15

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne