Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opadami śniegu) które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowalnego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim przypomina, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządcy należy dbać o należyty stan techniczny budynku w tym dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śniegi zapewnienie w razie konieczności odśnieżenia dachu i elementów elewacji budynku, Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

W związku z powyższym w celu uniknięcia zagrożeń należy bezwzględnie przestrzegać obowiązków wynikających z ww. przepisów.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne