Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

UyTeFv4Dz4cyvlbAyhsAAAAASUVORK5CYII=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Gmina Zblewo po raz drugi w tej perspektywie unijnej otrzymała dofinansowanie na przebudowę dróg. To historyczny sukces naszego samorządu. Po ulicy Gajowej w Pinczynie tym razem dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku otrzymaliśmy na przebudowę ulicy Dworcowej w Bytoni.

RUSZAMY Z DWORCOWĄ W BYTONI!

Na początku września podpisano umowę z Wykonawcą  - Firmą Marbruk Sp. z o. o. Sp. k. z Charzykowych na realizację przebudowy ulicy Dworcowej w Bytoni. Wartość robót budowlanych wynosi 1.665.593,59 zł brutto. Również tego samego dnia tj. 5 września zawarto umowę na nadzór inwestorski nad inwestycją z firmą UPNB pana Daniela Folehr z Chojnic na kwotę 18 900 zł.

 Można śmiało powiedzieć, że definitywnie zakończy się koszmar mieszkańców ulicy Dworcowej łączącej Bytonię z Cisem. W końcu ulica od drogi krajowej nr 22 zostanie utwardzona asfaltem na blisko jej 700 m odcinku. W ramach inwestycji na całym odcinku drogi zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, która po oczyszczeniu odprowadzi wody do Kanału Bytońskiego.  W pasie drogowym zostaną wybudowane również zjazdy indywidulane.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Realizowana inwestycja, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest podwyższenie parametrów technicznych drogi, zwiększenie nośności, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz do sołectwa Cis na odcinku 688 mb.

W najbliższych dniach pojawi się na ulicy Dworcowej nowe, tymczasowe oznakowanie, które wprowadzi na czas budowy zmianę organizacji ruchu. Po uzgodnieniu sołtysa z wójtem zdecydowano, że przy świetlicy w Bytoni będzie funkcjonował tymczasowy parking dla mieszkańców, którzy nie będą mogli dojechać przez jakiś czas do swoich posesji.

Choć termin umowny na wykonanie zadania ustalono na 30 kwietnia 2019 r., to Wykonawca zapowiada, że zdecydowaną większość prac ma zamiar zakończyć jeszcze w tym roku przed świętami Bożego Narodzenia.

  • Podpisanie umowy na nadzór inwestorski nad inwestycją z...
    Podpisanie umowy na nadzór inwestorski nad inwestycją z firmą UPNB pana Daniela Folehr z Chojnic.
  • Podpisanie umowy z Wykonawcą - Firmą Marbruk Sp. z o. o...
    Podpisanie umowy z Wykonawcą - Firmą Marbruk Sp. z o. o. Sp. k. z Charzykowych.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne