Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY ZBLEWO
W SPRAWIE NIEZDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z UJĘCIA JEZIERCE

Informuję, iż z przyczyn niezależnych od Gminy Zblewo, nastąpiło skażenie wody w ujęciu Jezierce, co zostało stwierdzone decyzją nr 6/NHK/20 z dnia 29.10.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody podawanej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziercach.

Poleciłem wszczęcie natychmiastowego postępowania wyjaśniającego. Wstępnie ustalono, iż prawdopodobnie do skażenia doszło wskutek wiercenia dodatkowej studni zapasowej, podczas którego źródlisko wody zostało zanieczyszczone, a skażenie dostało się do studni podstawowej.

W trybie pilnym zwołałem także sztab kryzysowy z udziałem geologa, który wykonał wcześniej projekt odwiertów studni oraz z wykonawcą robót. Wszystkie istotne informacje będziemy natychmiast przekazywać naszym Mieszkańcom przez Sołtysów oraz nasze serwisy informacyjne.

Zapewniam, iż jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Starogardzie Gdańskim, która na bieżąco prowadzi badania wody z ujęcia Jezierce.

Jednocześnie podjęliśmy wszelkie możliwe działania, aby zapewnić naszym Mieszkańcom dostęp do wody pitnej. Informujemy, iż woda z ujęcia Jezierce jest zdatna do użytku gospodarskiego tj. do pojenia bydła/trzody chlewnej/ptactwa.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i deklarujemy nie tylko natychmiastowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa naszych Mieszkańców, ale także wyjaśnienie sprawy i zobligowanie Wykonawcy robót do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac tak, aby sytuacja nie powtórzyła się.

Artur Herold
Wójt Gminy Zblewo

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne