Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Już jest ! Piękny, nowy, kolorowy witraż w naszym kościele parafialnym.

Witraże są to pisma Boże, które wnoszą blask prawdziwego słońca,
to znaczy Boga, do kościoła, to znaczy do serc wyznawców.
/
Guillaume Durand/

   W sobotę, 4 lipca 2020 roku, po długim oczekiwaniu, przy aprobacie księdza Prałata Zenona Góreckiego, proboszcza zblewskiego, został zamontowany nowy witraż. Umiejscowiono go w północno – zachodniej części kościoła, po drugiej stronie chóru parafialnego, równolegle do istniejącego już witraża z wizerunkami: św. Wojciech i św. Maksymiliana.

   Dokładnie rok temu zrodził się pomysł uwiecznienia wizerunku św. Cecylii w witrażu. Przedstawiona myśl została zaakceptowana przez ks. proboszcza Zenona Góreckiego i rozpoczęły się prace w celu realizacji  przedsięwzięcia. Witraże posadowione w naszym kościele opracował prof. Andrzej Kałucki z UMK z Torunia. Oba projekty zostały wykonane po mistrzowsku z wielkim wyczuciem i pieczołowitością. W dzisiaj eksponowanym witrażu tym razem znajdują się wizerunki dwóch kobiet: św. Cecylii i bł. Marianny Biernackiej. Ktoś zapyta, dlaczego te panie, a nie inne?  Odpowiedź jest prosta. Św. Cecylia jest patronką naszego chóru parafialnego. To męczennica z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jest patronką chórów, dyrygentów, instrumentów muzycznych. Jej atrybutami są: cytra, harfa, lutnia, organy oraz płonąca lampka, miecz i wieniec z białych i czerwonych róż, które oznaczają niewinność i męczeńską śmierć. Druga persona to bł. Marianna Biernacka. Jest to postać nawiązująca swoją postawą do św. Maksymiliana Marii Kolbego. Marianna postanowiła umrzeć za synową i jej nienarodzone dziecko. Rozstrzelano ją razem z synem 13 lipca 1943 na fortach za wsią Naumowicze koło Grodna w grupie 48 mieszkańców Lipska. Tego bestialskiego czynu dokonali Niemcy. Marianna miała jedną prośbę: „Aby przed śmiercią dostarczono jej różaniec”. Jest to jedna z 108 męczenników II wojny światowej. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku. Anna – synowa Marianny, po jej śmierci,  urodziła syna Stanisława, który, niestety, umarł rok później na zapalenie płuc. Synowa uratowana przez błogosławioną Mariannę, dożyła sędziwego wieku i zmarła mając 98 lat.    

   Zdobione okna po obu nawach kościoła stanowią piękny wizerunek dający uzupełnienie wnętrza naszego pięknego, monumentalnego kościoła. Iluminator zawiera w sobie sporo elementów nawiązujących do ważnych postaci i wydarzeń historycznych. W części przedstawiającej błogosławioną Mariannę z różańcem w dłoniach dostrzec można czerwone róże jako symbol męczeństwa. Poniżej usytuowany jest herb Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym widnieje cytat biblijny „Soli Deo”. Do Swojego biskupiego zawołania  Prymas Polski zawsze dodawał określenie per Mariam, co w całości znaczyło: ”Swemu Bogu przez Maryję”. Dolna część witraża nawiązuje do wydarzenia jakim miała być tegoroczna beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która powinna odbyć się 7 czerwca 2020 roku, ale z przyczyn znanych wszystkim zainteresowanym (pandemia koronawirusa) cała uroczystość został odwołana i przeniesiona w bliżej nieokreślony czas.

   Druga część okna – lukarny ukazuje św. Cecylię. Atrybutami z jakim przedstawiona jest nasza opiekunka, to lira oraz palma – symbol męczeństwa i bukiet białych lilii – alegoria niewinności. W dolnej części okna możemy zauważyć herb papieski św. Jana Pawła II i słynne hasło „Totus Tuus” – Cały Twój. Dewizę tę Papież Jan Paweł II kilkakrotnie powtórzył w Swoim testamencie. Jest ona cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Była ona Jego zawołaniem biskupim już w czasach krakowskich. Modlitwa ta brzmi:

Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt.

Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.

Co w przełożeniu na język polski brzmi:

Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy.

Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.

Wizerunek herbu papieskiego umieszczony w witrażu nawiązuje do obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, którą obchodzimy w tym roku. W witrażu przedstawiającym św. Cecylię umieszczono szkiełko upamiętniające rok powstania Chóru św. Cecylii w naszej parafii (1913).

   W imieniu własnym składam serdeczne podziękowanie ks. Prałatowi Zenonowi Góreckiemu za akceptację i pozwolenie na umieszczenie witraża z wizerunkiem św. Cecylii w naszym kościele parafialnym. Chociaż ciało świętej męczennicy spoczywa w Rzymie, my, chórzyści, w postaci wizerunku świętej będziemy mieli Ją u nas. Nie udało się w roku 2017 przywieść z wiecznego miasta relikwii św. Cecylii, ale za to dzisiaj czuwa nad nami -  śpiewakami posadowiona w ścianie nawy bocznej naszego kościoła, obok chóru.

   Pragnę okazać wdzięczność wszystkim ofiarodawcom imiennym oraz serdecznie podziękować darczyńcy, który do końca pragnie być anonimowy. Jego wielki dar jeszcze bardziej umacnia nas, chórzystów, w tym, co robimy, bo przecież śpiewamy, a czynimy to na chwałę bożą. Na końcu pragnę z całego serca podziękować moim koleżankom i kolegom z chóru. To dzięki Wam mógł ziścić się ten pomysł, który ze wszech miar jest zamierzeniem  trafionym i zapewne przetrwa wieki. Czego się nie robi dla potomnych?

  • witraż
    Fragment witraża - szkiełko upamiętniające rok powstania Chóru św. Cecylii w naszej parafii (fot. W.Birna)
  • witraż
    Nowy witraż w zblewskim kościele' 2020 (fot.W.Birna)
  • witraż
    Projekt nowego witraża do kościoła parafialnego w Zblewie.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne