Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Zblewo otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – (edycja 2020) na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się  na terenie gminy.

Na powyższe zadanie składa się dofinansowanie z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
  • Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,
  • z budżetu Gminy Zblewo.

Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XLIV/317/17 z dnia 29 listopada 2017 r. „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zblewo w latach 2017-2032".

Całkowita wartość zakończonego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zblewo – edycja 2019” wyniosła 36 778,25 zł brutto.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 28 710,00 zł. Gmina Zblewo pozyska dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 28 710,00 zł, tj. 78,06 % kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 8 068,25 zł pokryto ze środków budżetu gminny.

Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów unieszkodliwienia azbestu.

Na 7 budynkach zakres prac obejmował demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest. Natomiast w 17 przypadkach prace obejmowały transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest. Wszystkie prace zostały wykonane w 2020 r.

Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 76,750 Mg.

Więcej informacji na stronie : www.wfos.gdansk.pl.

Zapraszamy!

(B.Męczykowski)

  • wfoś

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne