Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

W tym roku zaszczyt pełnienia funkcji starostów dożynek przypadł państwu Bożenie i Andrzejowi Frischmut  z Borzechowa. Wielka miłość do rodzinnej ziemi, bezgraniczne oddanie pracy na roli, pracowitość i pogoda ducha wbrew wszystkim przeciwnościom… - tak najkrócej można by opisać naszych starostów.

DOŻYNKI GMINNE W BORZECHOWIE. RELACJA (część 6) – STAROSTOWIE DOŻYNEK

Starostowie dożynek – to prawdziwy zaszczyt. Tradycją jest, iż funkcję tę pełnią wzorowi rolnicy z terenu naszej gminy. Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku starostami byli państwo Hanna i Kazimierz Świtała ze Zblewa. W tym roku zaś – państwo Frischmut. Kim są starostowie tegorocznych dożynek? Oto kilka informacji, byście mogli Państwo poznać ich bliżej…

Pani Bożena i pan Andrzej prowadzą własne rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni całkowitej ok 130 ha hektarów w Borzechowie.  Na posiadanym areale gruntów ornych uprawiane są zboża paszowe i konsumpcyjne, rzepak ozimy oraz kukurydza na kiszonkę. Tegoroczne  plony zbóż kształtowały się  na poziomie od 6  do 8  ton z hektara,  i są to plony dużo wyższe od średnich plonów uzyskiwanych w Gminie Zblewo. Produkcję towarową gospodarstwa stanowi również bydło opasowe. Stado obrotowe bydła kształtuje się na poziomie około 100 sztuk. Budynki inwentarskie spełniają wszystkie wymogi Unijnej Zasady Wzajemnej Zgodności i zapewniają zwierzętom właściwe warunki bytowania. Zwierzęta żywione są zbożami i paszami objętościowymi wyprodukowanymi w własnym gospodarstwie oraz koncentratami wysokobiałkowymi pochodzącymi  z zakupu. Gospodarstwo jest wysoce zmechanizowane. Park maszynowy wyposażony jest w ciągniki średniej i dużej mocy oraz wszystkie maszyny do uprawy, pielęgnacji roli, jak również do zbioru ziemiopłodów. Starostom naszych dożynek znane są wymogi jakie przed producentami rolnymi stawia Unia Europejska – tj. dobrostan zwierząt, jak również Zasady Integrowanej Ochrony Roślin oraz Zasady Integrowanej Produkcji. Pan Andrzej współpracuje z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gd. Gospodarstwo państwa  Frischmut należy do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarstw w Gminie Zblewo.  Należy dodać, że wielką pasją Pana Andrzeja jest łowiectwo, należy do Koła Łowieckiego „JASTRZĄB”, będąc aktywnym jego członkiem.

  • opis: 1a.jpg
  • opis: st2.jpg

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne