Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

HzMAAAAASUVORK5CYII=

INFORMACJA O NABORZE DZIECI
DO KLUBU DZIECIĘCEGO W PINCZYNIE

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Pinczynie
w roku szkolnym 2019/2020

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Miejsce składania dokumentów
i ogłaszania informacji

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Klubu Dziecięcego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 lipca do 2 sierpnia 2019

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo
ul. Główna 17 w Zblewie

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14 sierpnia 2019

do godz. 14:00

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo
ul. Główna 17 w Zblewie

Rekrutacja obejmuje dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci, które ukończyły 3 rok życia, a nie skończyły 4 roku po złożeniu przez rodzica oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dziećmi do 10 godzin dziennie.
W roku szkolnym 2019/20 działalność Klubu Dziecięcego w Pinczynie objęta jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy nr RPPM.05.03.00—22-0001/18-00.

Rekrutacja jest prowadzona na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego w Pinczynie” wraz z obowiązującymi załącznikami składanych przez rodzica w formie papierowej w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo ul. Główna 17, 83-210 Zblewo w terminie od 15 lipca 2019r. do 2 sierpnia 2019r.
Godziny pracy CUW: poniedziałek i środa od 7,30 do 16,00, wtorek od 7,30 do 15,30, czwartek i piątek od 7,30 do 15,00. Wszelkie informacje w zakresie prowadzonej rekrutacji udzielane są w godzinach pracy CUW osobiście lub telefonicznie tel. 58 588 44 06.

Składane wnioski muszą być kompletne i wypełnione zgodnie z opisem na nich zamieszczonym. Wnioski mogą być poprawiane i uzupełniane przez osobę składającą wniosek do czasu zakończenia rekrutacji, czyli do dnia 2 sierpnia 2019r. Wnioski niekompletne lub nieczytelnie wypełnione będą zwrócone bez rozpatrzenia wnioskodawcy.

Wnioski o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego w Pinczynie są do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, w sekretariatach wszystkich szkół Gminy Zblewo, na stronach http://www.cuwzblewo.pl/ (W WERSJI EDYTOWALNEJ) i https://www.zblewo.pl/

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne