Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił  konkurs dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).

SĄ PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU!

Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej : www.wfos.gdansk.pl.

Wysokość dofinansowania zadania może wynosi do 100%  kosztów kwalifikowanych (brutto).

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu, obejmujące między innymi demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowo – cementowych pochodzących z budynków położonych na terenie gminy Zblewo, poniesione w 2019 i 2020 roku.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zblewo, którzy zamierzają w 2019 i 2020 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych na budynkach lub posiadają płyty złożone na palecie,  proszeni są o złożenie kompletnego wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Zblewie.                                      

Druki wniosku i  załączników można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zblewo,  www.bip.zblewo.pl w zakładce „Formularze do pobrania” lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 16.

Kompletne wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Zblewo pok. nr 1, w terminie  do 25 lipca 2019 r. włącznie. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne