Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

DYSTRYBUCJA WĘGLA NA TERENIE GMINY ZBLEWO
(UWAGA - CERTYFIKATY WĘGLA DO POBRANIA NA DOLE STRONY)

Zakup węgla od samorządu to obecnie temat, który najbardziej interesuje wielu naszych mieszkańców. Specjalnie dla Państwa zebraliśmy najważniejsze i najbardziej przydatne informacje w tej sprawie.

Gmina Zblewo będzie dystrybuowała sprzedaż węgla dla swoich mieszkańców. W tym celu Wójt Gminy Zblewo wydał zarządzenie nr 447/22 z dnia 3 listopada w sprawie wyznaczenia koordynatora i zespołu ds. dystrybucji węgla na terenie gminy Zblewo.

W BIP ukazało się oświadczenie wójta o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Zblewo

W tej chwili gmina prowadzi rozpoznanie wśród mieszkańców gminy na temat potencjalnego zapotrzebowania węgla. Jest to nam niezbędne do dokonania pierwszych zamówień.

Obecnie oczekujemy na zawarcie umowy ze spółką PGE Paliwa, która jest uprawniona do prowadzenia sprzedaży węgla dla gmin m.in. na terenie województwa pomorskiego.

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi, które mogą być przydatne dla naszych mieszkańców:

 1. Kto będzie uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie i ile będzie można sprzedać tej osobie węgla w tej cenie?

Zakupu węgla po preferencyjnej cenie będzie mogła dokonać osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Taka jest zasada generalna.

 1. Ile węgla i w jakim terminie będzie można zakupić po preferencyjnej cenie od gminy?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:

 • do końca 2022 r. - 1,5 tony
 • od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. – 1,5 tony

 

 1. Jaka dokładnie cena brutto będzie dla mieszkańców?

Cena wyniesie 2000 zł brutto/tonę.

 1. Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?

Nie, nie będzie przysługiwało.

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć ilości wskazanej w rozporządzeniu dla okresu do końca  tego roku.  Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy.

 1. Jakie frakcje będzie można zamówić do gminy? Czy będzie możliwość zamówienia frakcji "ekogroszek"?

Podstawowe frakcje jakie będzie można zamówić w gminie to:

 1. Groszek
 2. Orzech
 3. Miał

Według informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek.

 1. Od kiedy na terenie gminy Zblewo będzie można składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

Wnioski będzie można składać od 10 listopada 2022 r. (czwartek). Wzór wniosku zostanie opublikowany w dniu 09 listopada 2022 r. (środa) na stronie internetowej gminy, w BIP-ie, na facebooku Gmina Zblewo Przystanek Kociewie. Wersja papierowa wniosku będzie dostępna w Urzędzie Gminy w Zblewie.

 1. W jaki sposób można składać wniosek o zakup preferencyjny węgla?

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 1. W jaki sposób mieszkańcy dowiedzą się o odbiorze węgla?

Każdy, kto złoży pozytywnie zweryfikowany wniosek o zakup preferencyjny węgla zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Zblewie o terminie odbioru węgla ze wskazanego składu węgla? Postaramy się poinformować mieszkańców z 2 dniowym wyprzedzeniem.

 1. Czy przed odbiorem węgla mieszkaniec będzie zobowiązany uiścić opłatę za węgiel i na jakiej podstawie?

Tak. Każdy mieszkaniec, którego wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, przed odbiorem węgla ze składu otrzyma z Urzędu Gminy fakturę, którą będzie zobowiązany uregulować przed udaniem się po odbiór węgla na skład. Fakturę będzie należało uregulować na wyodrębnione konto gminy Zblewo w Banku Spółdzielczym.

 1. Gdzie mieszkańcy odbiorą węgiel?

Mieszkańcy gminy Zblewo odbiorą węgiel na wskazanym przez Urząd Gminy składzie węgla, czyli pośredniczącym podmiotem węglowym. Gmina Zblewo do 16 listopada 2022 r.  zawrze stosowną umowę z przedsiębiorcą, który będzie wydawał węgiel mieszkańcom. O zawarciu umowy ze składem węgla poinformujemy mieszkańców za pomocą strony internetowej oraz na BIP-ie.

 1. Od kiedy węgiel będzie dostępny w gminie Zblewo?

Szacujemy, że będzie można kupić w gminie Zblewo pod koniec listopada. Jest to uzależnione od terminu zawarcia umowy z PGE Paliwa.

 1. W jaki sposób można będzie odebrać węgiel ze składu?
 2. Transportem własnym.
 3. Transportem należącym do składu węgla za dodatkową opłatą.

 

 1. Czy będzie istniała możliwość workowania węgla?

Tak, ale za dodatkową opłatą uiszczoną na składzie węgla.

Osobami które chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości są:

 • Daniel Szpręga – sekretarz gminy (koordynator) tel. 512 462 955
 • Julia Roskwitalska – członek zespołu tel. 58 588 43 81 w. 34
 • Magdalena Milewska – członek zespołu tel. 58 588 43 81 w. 46.

(Daniel Szpręga)

ZOBACZ CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE JAKOŚC WĘGLA, DYSTRYBUOWANEGO PRZEZ NASZĄ GMINĘ

 • wegiel
 • węgiel

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne