Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Zakres działalności Urzędu Gminy w Zblewie - ETR (TEKST ŁATWY DO CZYTANIA)

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Co to jest urząd i gdzie się znajduje?

Urząd Gminy Zblewo nazywany jest w skrócie „urząd” lub "gmina”.

Nasz Urząd Gminy znajduje się w Zblewie przy ulicy Głównej 40.

Są dwa wejścia do urzędu – wejście główne od strony parkingu (oznaczone czerwonymi tablicami z nazwami instytucji i flagami) oraz wejście boczne na końcu budynku czyli na końcu parkingu.

Obok wejścia głównego znajduje się winda, którą możesz wjechać do urzędu.

Przed urzędem jest obszerny parking, na którym możesz zostawić samochód.
Są tu przygotowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Są one oznaczone liniami wymalowanymi na ulicy.

Przed wejściem do urzędu jest także specjalny stojak na rowery.
Jeśli przyjechałeś do nas rowerem możesz go tu bezpiecznie zostawić.

Urząd Gminy jest to jednostka organizacyjna, przy pomocy której Wójt Gminy Zblewo realizuje swoje zadania w zakresie wykonania uchwał rady gminy i zadań gminy wynikających z przepisów prawa.

Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
Wójtem jest Artur Herold.
W pracy pomagają mu sekretarz gminy Daniel Szpręga oraz skarbnik gminy Hanna Puttkammer, a także pracownicy urzędu.

Urząd składa się z referatów, które realizują poszczególne zadania.

Jakie zadania wykonuje urząd?

To zadania dzięki którym Mieszkańcom żyje się dobrze i bezpiecznie.

Jakie konkretnie?

Urząd organizuje różne wybory - na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, do Rady Gminy.
Urząd obsługuje Radę Gminy Zblewo, w której pracują radni.
Urząd wydaje dowody osobiste.
Możesz tu także otrzymać akt zgonu lub akt urodzenia.
Możesz tu wziąć ślub cywilny.
Urząd prowadzi ewidencję ludności czyli spis mieszkańców.
Prowadzi też ewidencję działalności gospodarczej czyli spis różnych firm, które działają w gminie.
Urząd buduje także drogi gminne i je naprawia.
Możesz tu otrzymać zgodę na wycięcie drzewa.
Urząd prowadzi gospodarkę odpadami czyli sprawy związane z wywozem śmieci z domów Mieszkańców.
Urząd prowadzi także inwestycje czyli buduje, remontuje i dba o różne obiekty, które służą Mieszkańcom - na przykład stadiony i boiska, szkoły i przedszkola, ścieżki rowerowe i świetlice wiejskie.
Urząd utrzymuje czystość i porządek w gminie.
Dba też o bezpieczeństwo i chroni przed pożarami w gminie.
Urząd dba o zabytki.
Zajmuje się też ochroną i kształtowaniem środowiska oraz ochrony przyrody.
Urząd zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie.

Wizyta w urzędzie

Nasz urząd jest przyjazny dla wszystkich interesantów.
Cieszymy się, że możemy Ci pomóc.

Aby było Ci łatwiej odnaleźć się w naszym urzędzie na parterze działa specjalne biuro - Biuro Podawcze.
Pracują tu osoby, któe pokierują Cię każdego do biura i osoby, której szukasz.
Możesz tu także złożyć swoje pismo lub inny dokument, a także otrzymać różne formularze i druki.

Na półpiętrze schodów prowadzących z parteru budynku na pierwsze piętro jest duża tablica informacyjna.
Są tu wyświetlane numery i nazwy biur w urzędzie.

Dla potrzeb odwiedzających nas osób przygotowaliśmy toalety.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
To po lewej stronie wejścia głównego.

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Aby załatwić sprawy w urzędzie, możesz zrobić to na kilka sposobów.
Opiszemy Ci po kolei.
A więc - możesz:

- napisać pismo i wysłać je pocztą;
Napisz do nas na adres:
Urząd Gminy Zblewo,
ulica Główna 40,
kod pocztowy 83-210 Zblewo;

- przynieść pismo do Biura Podawczego;
Jest to biuro, w którym można zostawić pisma, podania i inne dokumenty.
Biuro to znajduje się na parterze urzędu, tuż przy wejściu głównym - za szklanymi drzwiami.

- wrzucić pismo do skrzynki podawczej;
Jest to duża, oznakowana napisem skrzynka ustawiona przed wejściem głównym do urzędu.
Od góry skrzynki jest podłużny otwór.
Wrzuć tu swoje pismo.
Specjalny pracownik codziennie wyjmuje ze skrzynki pisma i zanosi je do odpowiednich referatów.

- wysłać pismo za pomocą platformy e-PUAP;
Co to jest ePUAP?
Jest to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
Aby to zrobić musisz mieć dostęp do internetu i swoje konto na ePUAP.
Musisz wejść na stronę internetową wpisując adres www.epuap.gov.pl

- napisać wiadomość elektroniczną i wysłać ją mailem;
Wiadomość elektroniczną możesz napisać na przykład na komputerze, laptopie albo telefonie komórkowym.
Musisz wysłać ją na adres e-mailowy: gmina@zblewo.pl.
Aby to zrobić musisz mieć dostęp do internetu i swoją skrzynkę meilową.

- wysłać do nas faks;
Faks możesz wysłać łącząc się pod numer 58 588 45 69.

- zadzwonić do nas;
Zadzwoń pod numer telefonu 58 588 43 81.
Po komunkacie powitalnym możesz wybrać na klawiaturze numer wewnętrzny biura.
Jeśli go nie znasz poczekaj na połączenie z sekretariatem.
Zostaniesz z nim automatycznie połączony, jeśli nie wybierzesz żadnego numeru wewnętrznego.

- przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem;
Możesz to zrobić w godzinach pracy Urzędu.
Nasz uząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
- w poniedziałki i w środy od 7:30 do 16:00;
- we wtorki od 7:30 do 15:30;
- w czwartki i w piątki od 7:30 do 15:00.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem tłumacza.

Usługa jest całkowicie bezpłatna, jednak wymaga wcześniejszego umówienia.

Potrzebę taką należy zgłosić w sekretariacie urzędu czyli w biurze obsługującym pracę urzędu.

Jest to biuro znajdujące się na piętrze budynku.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 58 588 43 81.

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy Zblewo znajduje się pod adresem: www.zblewo.pl

Podstawowe informacje dotyczące pracy Urzędu można też znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bipzblewo.pl.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne