Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Dodatkowy nabór na  rachmistrzów w Zblewie

Wójt Artur Herold, który jest jednocześnie komisarzem spisowym w Zblewie, ogłasza dodatkowy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. To oni mają pomóc w zbieraniu danych.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynagrodzenie rachmistrzów zależy od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami objętymi spisem powszechnym. 6 zł brutto to stawka za spisaną osobę.

Termin składania ofert: od 16 do 21 czerwca 2021.

Wszystkie dokumenty i formularz dla kandydatów na rachmistrzów można znaleźć PONIŻEJ (pliki do pobrania).

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne