Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Ta wiadomość z pewnością nie ucieszy Mieszkańców: od 1 grudnia wzrośnie opłata za wywóz śmieci z terenu naszej gminy. Podwyżki wprowadzane są w całej Polsce. Są one nieuniknione i niezależne od samorządów. Dlaczego?
 
TRUDNY TEMAT: ŚMIECI. NIESTETY, BĘDZIE DROŻEJ
 
MIELIŚMY NAJTANIEJ...
Decyzja o podwyżkach opłat za śmieci z pewnością zmartwi naszych Mieszkańców, tym bardziej, że przez ostatnie lata mieliśmy jedne z najniższych stawek za wywóz odpadów w regionie. Korzystne dla naszych Mieszkańców ceny zapewniała nam podpisana w 2016 roku umowa z firmą STARKOM. Był to niezaprzeczalny sukces. Przypomnijmy – dzięki wystąpieniu Gminy Zblewo z ZG „Wierzyca” stawki za wywóz śmieci w naszej gminie znacząco zmalały. Przez 3 lata udało nam się ochronić naszych Mieszkańców przed wysokimi opłatami, z którymi zmagali się mieszkańcy okolicznych gmin. Zaoszczędziła również sama Gmina – a więc my wszyscy, bo będąc w Związku Gmin w samym 2016 roku Gmina Zblewo musiała wnieść do Związku dopłatę w wysokości 362 tys. zł. Zachowaliśmy przy tym najwyższą jakość – o czym świadczą obiektywne dane. Wystarczy wspomnieć, iż zapewniliśmy naszym mieszkańcom aż 58 wywozów śmieci w skali roku, a od 1 października br. było ich jeszcze więcej - 66. Tymczasem w innych gminach regionu ilość wywozów jest dużo niższa – wynosi nawet od 39 do 44 wywozów w skali roku. Są też gminy, które w ogóle nie wywożą odpadów wielkogabarytowych i frakcji BIO na terenach wiejskich.
 
ZMIANA USTAWY, CENY W GÓRĘ!
W tym roku (z dniem 30 września 2019) dotychczasowa umowa z firmą STARKOM zakończyła się. Gmina Zblewo ogłosiła przetarg na kolejne lata. Ceny zaproponowane przez oferentów, a kształtowane przez rynek były tak wysokie, że nie do przyjęcia przez nas. Przetarg czterokrotnie powtarzaliśmy, bo przecież każda ze stron ma swój interes – samorząd walczy o jak najniższe stawki dla mieszkańców, a prywatni przedsiębiorcy – o jak najwyższy zysk. To był i jest bardzo trudny temat. Ostatecznie przetarg wygrała ponownie firma Starkom ze Starogardu Gdańskiego. Nie udało się jednak zachować dotychczasowych stawek, bo wyższe ceny dyktuje wolny rynek i przyjęta w tym roku ustawa, która wprowadziła nowe frakcje odpadów. Powoduje to również inne – nie tylko finansowe - uciążliwości dla mieszkańców, którzy muszą zapewnić miejsce na nowy pojemnik i po raz kolejny zmienić (i tak skomplikowany) system segregacji śmieci. Do tego w kwietniu 2019 roku drastycznie wzrosły koszty 1 tony odpadów, które trafiają do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Starym Lesie. Wzrost ten wyniósł średnio ok. 35%, ale w przypadku niektórych frakcji (np. za odpady opakowaniowe) nawet o 1400 %. Wzrosła też tzw. „opłata marszałkowska” za składowanie odpadów. Jest to opłata, którą ZUOK musi wnieść do Urzędu Marszałkowskiego (to opłata za korzystanie ze środowiska). O ile w 2017 roku opłata ta (za 1 tonę) wynosiła 24,15 zł, obecnie (2019) jest to już kwota 170 zł, a w 2020 roku wzrośnie ona do 270 zł za tonę. Wzrosły też ceny energii elektrycznej oraz koszty magazynowania odpadów. Są to więc obiektywne, zewnętrzne czynniki, na które niestety nie mamy wpływu. Dodajmy, że w całej Polsce już od 2018 roku mamy do czynienia z niespotykaną dotąd falą podwyżek opłaty za śmieci, a największa ma miejsce obecnie i jest spodziewana także za rok, kiedy to kolejne gminy będą ogłaszały nowe przetargi. Obecne podwyżki, jakie mają miejsce w kraju sięgają nawet 400% - jak to jest np. w Markach pod Warszawą.
 
SZUKAMY INNEGO ROZWIĄZANIA...
Dlatego – niestety – i nas czekają podwyżki opłaty za śmieci. Są one nieuniknione i niezależne. Nowe stawki za odbiór odpadów zostały uchwalone na sesji Rady Gminy w dniu 23 października. Podwyżki opłat zostaną wprowadzone już od 1 grudnia 2019. Nowe stawki przedstawiamy poniżej – warto zwrócić uwagę, iż ustalono po raz pierwszy zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kto chce jednak skorzystać z tej ulgi, ten od 1 grudnia br. musi złożyć nową deklarację.
 
Wójt Artur Herold nie kryje, że sytuacja ta jest dla niego nie do przyjęcia i jest zdeterminowany, żeby znaleźć inne rozwiązanie, aby w przyszłości uniezależnić się od zewnętrznych przedsiębiorców, a opłaty były dla Mieszkańców jak najmniejszym obciążeniem ich domowego budżetu. Czy zostanie założona spółka komunalna? Czy odbiorem śmieci zajmie się nasz Zakład Komunalny Gminy Zblewo? Trwa analiza najkorzystniejszego dla mieszkańców rozwiązania. Do sprawy z pewnością będziemy wracać, bo kwestia sprawnego i jak najtańszego odbioru odpadów – jak mówi wójt - jest dla Gminy priorytetem.
-------------------------------------
Uchwała nr XI/116/2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 23 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opiaty za pojemnik (LINK do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zblewo - zobacz)
 
  • stawki

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne