Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2019 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19), oraz rozstrzygniętym  przetargiem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zblewo odbierane będą następujące frakcje odpadów:

  • Zmieszane odpady komunalne (resztkowe) tj. pozostałe odpady po segregacji,
  • Metale i Tworzywa Sztuczne,
  • BIO (odpady zielone i bioodpady ulegające biodegradacji),
  • Papier,
  • Szkło.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych obowiązująca od 01.10.2019 r.

  • Zmieszane odpady komunalne (resztkowe) – 2 razy w miesiącu,
  • Metale i Tworzywa Sztuczne - co 30 dni, w miesiącach lipiec, sierpień 2 razy w miesiącu,
  •  BIO (odpady zielone i bioodpady ulegające biodegradacji) - 2 razy w miesiącu od 01 listopada do 31 marca 1 raz na miesiąc,
  • Papier - co trzynaście tygodni ( 1 raz na kwartał),
  • Szkło - co trzynaście tygodni ( 1 raz na kwartał).

Właściciel nieruchomości podejmuje decyzję o wyborze sposobu zbierania odpadów selektywnie bądź nieselektywnie. Od tej decyzji zależeć będzie wysokość późniejszych opłat. Gmina zapewni zorganizowaną zbiórkę odpadów komunalnych poprzez zawarcie z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, który wyposaży nieruchomości nieodpłatnie w pojemniki, worki do selektywnego zbierania odpadów. Nieruchomości niezamieszkane i wielolokalowe zostaną wyposażone w pojemniki do zbierania wszystkich frakcji odpadów. Nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej zostaną wyposażone w worki koloru niebieskiego dla selektywnie zbieranego papieru, pozostałe odpady zbierane będą odbierane z pojemników. Nieruchomości letniskowe zostaną wyposażone w worki dla selektywnie zbieranego szkła, papieru, oraz odpadów BIO w przypadku zadeklarowania, pozostałe frakcje odpadów: metale i tworzywa sztuczne, oraz resztkowe będą odbierane z pojemników.   Powstające odpady będą przekazywane do zakładu utylizacji odpadów, gdzie zostanie zapewnione ich odpowiednie zagospodarowanie. Szczegóły są dostępne  w Urzędzie Gminy w pok. nr 10, tel. 58 588 45 67 wew 46 na stronie Gminy: www.zblewo.pl.

Jesteśmy przekonani, że taki system gospodarowania odpadami spełni Państwa oczekiwania. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy dołożą wszelkich starań, aby rozwiązywać na bieżąco pojawiające się sprawy i problemy. Pamiętajmy, iż wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa.

(mat. M.Filipkowski)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne