Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

INFORMACJE O POJEMNIKACH ORAZ ODPŁATNYM ODBIORZE ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH

  • śmieci

Szanowni Państwo, mamy dla Państwa dwie ważne informacje dotyczące odbioru śmieci. Pierwsza z nich dotyczy wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Nieruchomości niezamieszkane (działalność gospodarcza) i wielolokalowe zostaną wyposażone w pojemniki do zbierania wszystkich frakcji odpadów (nieruchomości te są obecnie wyposażane w pojemniki). Nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej zostały wyposażone w dniach od 07 do 11.10.2019 r w worki koloru niebieskiego, dla selektywnie zbieranego papieru, pozostałe odpady zbierane będą i odbierane z pojemników.

GOSPODARKA ODPADAMI - OD PAŹDZIERNIKA ZMIANY

  • ZMIANY

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2019 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19), oraz rozstrzygniętym  przetargiem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zblewo odbierane będą następujące frakcje odpadów...

ULOTKA "JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI" (aktualizacja: X.2019)

  • śmieci

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z ulotką, która w jasny i przystępny sposób pomoże Państwu prawidłowo segregować śmieci. W ulotce przypominamy też najważniejsze zasady i terminy dotyczące naszego gminnego systemu odbioru odpadów.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy]

Informacje techniczne