Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ankieta

Który projekt parku wybierasz?
ankieta zakończona
PARK HAFTU KOCIEWSKIEGO
51%
ZBLEWO NA OKRĄGŁO
49%
oddane głosy: 225

Nawigacja

  • AKTUALNOŚCI

Treść strony

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ZBLEWO W SPRAWIE REALIZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Szanowni Państwo,

w celu optymalnego usprawnienia akcji odśnieżania i zapewnienia jak najszybszej interwencji właściwych służb, podjąłem decyzję o bezzwłocznej zmianie systemu odśnieżania gminy Zblewo. Decyzja ta jest uzasadniona dokonaną przeze mnie kontrolą wykonania zadania zimowego utrzymania dróg, które to prace w mojej ocenie są realizowane w sposób nie odpowiadający naszym oczekiwaniom oraz zakładanym przez nas standardom. Potwierdzają to również sygnały od samych mieszkańców, z wielu sołectw i miejscowości.

W związku z powyższym, w trybie natychmiastowym wprowadzamy konieczne usprawnienia systemu. Przede wszystkim planujemy zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych. Aneks ten ograniczy zakres jego dotychczasowych usług. W to miejsce zostaną zawarte umowy zlecenia z małymi usługodawcami (rolnikami), którzy są na miejscu i dysponują ciągnikiem oraz pługiem w poszczególnych miejscowościach. Zapewni to bezzwłoczną reakcję i działania w przypadku takiej konieczności.

Ponadto wprowadzamy nową rejonizację zadania zimowego utrzymania dróg oraz jego kontroli i koordynacji. Każdy z rejonów w gminie Zblewo będzie miał odrębnego koordynatora, czuwającego na bieżąco nad sprawnym i prawidłowym wykonaniem prac. Deklaruję całkowitą dyspozycyjność tych osób oraz stały kontakt z nimi, tak aby żaden sygnał naszych mieszkańców nie pozostał bez reakcji właściwych służb. Wykaz kontaktów oraz podział gminy na rejony dostępny jest poniżej oraz w zakładce "ZImowe utrzymanie dróg" w serwisie internetowym gminy – www.zblewo.pl (link aktywny).

Pragnę nadmienić, iż moje działania podjęte są w trosce o dobro oraz bezpieczeństwo mieszkańców i mieszczą się w granicach prawa tj. są zgodne z zapisami SIWZ z przetargu, które mówią, iż „w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzystąpienia lub niewywiązania się z prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi (przedmiotu zamówienia) innej jednostce na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa we wzorze umowy”. Kolejny zapis zobowiązuje wykonawcę do reakcji w ciągu 2 godz. od otrzymania wezwania. Trasy pierwszej kolejności winny być odśnieżone do godz. 5.30, a drogi drugiej kategorii do godz. 7.00. Obowiązki te nie zostały przez wykonawcę w pełni spełnione, choć zdaję sobie sprawę, iż czwartkowy atak zimy i niespotykane ostatnio, wyjątkowo obfite opady śniegu z pewnością były sytuacją wyjątkową i znacznie utrudniały wykonawcy pracę. Ale priorytetem musi być bezpieczeństwo mieszkańców. Stąd właśnie decyzja o usprawnieniu systemu.

Jako wójt chcę powiedzieć jasno - nie ma i nie będzie z naszej strony przyzwolenia na jakiekolwiek nieprawidłowości w realizacji zadań publicznych, tym bardziej gdy mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo naszych mieszkańców.  Jednocześnie pragnę przeprosić wszystkich mieszkańców za utrudnienia, jakie ich spotkały w związku niewłaściwym wykonaniem zadania odśnieżenia dróg w ostatnich dniach. Jestem przekonany, że podjęte przez mnie działania przyniosą rzeczywiste usprawnienie systemu utrzymania zimowego dróg w gminie Zblewo.

Wójt Gminy Zblewo
Artur Herold

  • lista kontaktów do koordynatorów zimowego utrzymania dróg

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 522869
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-20 09:29

GMINA ZBLEWO

ul. Główna 40,
83-210 Zblewo

Bank Spółdzielczy Skórcz O/Zblewo,
55 8342 0009 4000 0101 2000 0002

Dane kontaktowe

Tel. 58 588 45 67, 588 43 81,

Fax 58 588 45 69,

e-mail: gmina@zblewo.pl
 

Odnośniki

Metryka strony

Licznik odwiedzin strony: 546600
Ostatnia aktualizacja strony: 2017-10-20 09:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl