Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

OGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY WS WYKAZU KĄPIELISK W 2022 ROKU

Ogłoszenie projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zblewo w 2022 roku - szczegóły: BIP Gminy Zblewo, zakładka: OCHRONA ŚRODOWISKA link:https://www.bip.zblewo.pl/m,133,uchwaly-i-projekty-uchwal.html

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA BADANIA MIĘSA

opublikowano: 27 października 2021

 • lekarz wet

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim przedstawia pismo dot. badania mięsa na obecność włośni  w mięsie przeznaczonym na użytek własny wyłącznie metodą wytrawiania w laboratoriach od 1 stycznia 2022r. oraz wykaz pracowni wykonujących w/w badanie.

PISMO W SPRAWIE ELIMINACJI GLIFOSATU Z ŻYWNOŚCI

opublikowano: 18 marca 2021

 • pismo

Publikujemy treść apelu i zapytania publicznego do władz samorządowych, który wpłynął do Urzędu Gminy w Zblewie, w sprawie eliminacji glifosatu z żywności. Pismo zostało skierowane do włodarzy starostw, gmin miejskich i wiejskich oraz do wydziałów rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. „Apelujemy o rozpoczęcie aktywnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę jakości żywności oraz podniesienie poziom świadomości wśród mieszkańców…” – czytamy w piśmie, które publikujemy do wiadomości naszych Mieszkańców.

INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKU NABORU NA PARTNERA PROJEKTU

opublikowano: 21 stycznia 2021

 • INFORMACJA

Informujemy, że Gmina Zblewo, działając zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) dokonała wyboru partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Zblewo.

OGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO W SPRAWIE WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY ZBLEWO W 2021 ROKU

opublikowano: 11 stycznia 2021

 • jeziornik

Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Zblewie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zblewo w 2021 roku. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie od dnia 11 stycznia do dnia 4 lutego 2021 r. w formie pisemnej.

KOLEJNY KOMUNIKAT WS.WODY (AKTUALIZACJA NA 30.10 - GODZ.19:00)

opublikowano: 30 października 2020

 • komunkat

Zakład Komunalny Gminy Zblewo, informuje  że w badaniach jakości wody z wodociągu Jezierce zaopatrującego miejscowości: Semlin, Semlinek, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Wałdówko, Tomaszewo, Lipia Góra Mała stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz olm 22oC. Nie wykryto bakterii pochodzenia kałowego – Escherichia coli, enterokoków.

WAŻNE! KOMUNIKAT W SPRAWIE BEZPOŚREDNICH DOSTAW WODY („POD DRZWI”)

opublikowano: 30 października 2020

 • komunikat

W związku ze stwierdzoną niezdatnością do spożycia wody z ujęcia Jezierce, uprzejmie prosimy wszystkie osoby starsze, samotne i osoby pozostające w kwarantannie lub izolacji domowej z miejscowości: Semlin, Semlinek, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Tomaszewo, Lipia Góra Mała, Wałdówko o zgłaszanie zapotrzebowania na wodę. KONTAKT: Sylwia Podwojska (pracownik Urzędu Gminy w Zblewie) – kom. 536 954 922. Zapewniamy, iż woda zostanie dostarczona Państwu bezpośrednio do domów/pod drzwi.

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY ZBLEWO W SPRAWIE NIEZDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z UJĘCIA JEZIERCE

opublikowano: 30 października 2020

 • komunkat

Informuję, iż z przyczyn niezależnych od Gminy Zblewo, nastąpiło skażenie wody w ujęciu Jezierce, co zostało stwierdzone decyzją nr 6/NHK/20 z dnia 29.10.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody podawanej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziercach. Poleciłem wszczęcie natychmiastowego postępowania wyjaśniającego.

WAŻNY KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO! DYSTRYBUCJA WODY ZDATNEJ DO PICIA DLA MIESZKAŃCÓW

opublikowano: 30 października 2020

 • WODA PITNA

Z powodu awarii sieci wodociągowej woda będzie dostępna codziennie przy:  blokach w m. Kleszczewo Kościerskie, salce wiejskiej (ul. Główna) Kleszczewo Kościerskie, sklepie w m. Jezierce, sklepie w m. Semlin, przy szkole  w m. Kleszczewo,  jeziorze w m. Semlin, zjeździe na os. Leśne w m. Semlin. Dodatkowo woda dowożona będzie codziennie beczkowozem wg trasy przejazdu...

WAŻNY KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO WS WODY

opublikowano: 29 października 2020

 • water

Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje, zgodnie z decyzją nr 6/NHK/20 z dnia 29.10.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody podawanej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziercach. Za wszelkie niedogodności oraz utrudnienia przepraszamy. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań aby powyższa sytuacja trwała jak najkrócej. Informację o zastępczym źródle wody podamy w kolejnym komunikacie.

UWAGA MIESZKAŃCY! WAŻNY KOMUNIKAT WS. WODY

opublikowano: 28 października 2020

 • komunikat

Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje, iż w próbce wody pobranej z punktu monitoringowego w Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim wykryto przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego. W związku z powyższym podjęto działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska. Do czasu otrzymania pozytywnych wyników prosimy odbiorców znajdujących się w rejonie ww. punktu poboru do nie spożywania wody w stanie surowym. Wodę z kranu można pić i używać do przygotowania posiłków i mycia wyłącznie po przegotowaniu.

ZAPRASZAMY DO II EDYCJI SZKOŁY INICJATYW STRAŻNICZYCH

opublikowano: 7 października 2019

 • fot2

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności. Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają.

DOŁĄCZ DO AKCJI "MASZ GŁOS!"

opublikowano: 6 września 2019

 • MASZ GŁOS

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 • cuw

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), Gmina Zblewo ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy w okresie roku szkolnego od 01.09.2020 r. do końca roku szkolnego na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego ...

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

opublikowano: 9 kwietnia 2019

 • szkolenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim w dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 organizuje szkolenia teoretyczne z zakresu wiedzy wymaganej od osób wykonujących czynności związane z uśmiercaniem zwierząt kopytnych (cielęta do 6 miesiąca życia; świnie, owce, kozy) do celów własnej konsumpcji domowej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w szkoleniu powinny zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starogardzie Gdańskim w terminie do 10 kwietnia br. celem złożenia stosownego wniosku i opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

PROŚBA O POMOC. ZAGINĄŁ KOTEK!

opublikowano: 11 marca 2019

 • kotek

Szanowni Państwo, publikujemy apel naszej mieszkanki, której ukochany pupil - kot zaginął na początku lutego. Wraz z panią Karoliną prosimy o pomoc w jego odnalezieniu. Drodzy MIeszkańcy Zblewa i okolic!  Dnia 03 lutego zniknęła moja kotka. Ma charakterystyczne umaszczenie z przewagą czarnego i rudego koloru. Jej pyszczek na środku jest przedzielony ciemną kreską (widać na zdjęciu). Miała na sobie czerwoną obrożę przeciwpchelną. Jeśli ktoś ja "przygarnął" niech odda. Bardzo wszyscy tęsknimy. Proszę o kontakt pod nr tel. 508949808.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY INICJATYW STRAŻNICZYCH

opublikowano: 11 lutego 2019

 • ogłoszenie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

opublikowano: 29 stycznia 2019

 • konkurs ofert

Wójt Gminy Zblewo, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zblewo w 2019 r. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zblewo (link). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zblewo – Agnieszka Sender, tel. (58) 588 43 81, wew.22.

RUSZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE 2019

opublikowano: 24 stycznia 2019

 • konkurs

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.  Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.  W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

PROŚBA O POMOC. ZAGINĄŁ PIES. CZEKA NAGRODA!

opublikowano: 17 stycznia 2019

 • PIES

Publikujemy prośbę pani Ewy o pomoc w odnalezieniu jej czworonożnego przyjaciela. Pies zaginął na początku roku w okolicach Zblewa. Zrozpaczeni właściciele będą wdzięczni za jakiekolwiek informacje na temat ich pupila. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne