Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

SEGREGACJA

Śmieci będzie można segregować tak jak dotychczas.

Selektywne zbieranie odpadów polega na ich zbieraniu  w dostarczonych nieodpłatnie pojemnikach przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym według następujących grup:

  • BIO tj. odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji,
  • „SUROWCE tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
  • ZMIESZANE tj pozostałe odpady, resztkowe pozostałe po segregacji.

Powstające w gospodarstwach domowych, gdzie zamieszkują mieszkańcy przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, można  na bieżąco oddać w PSZOK lub raz w roku w miejscu prowadzenia zbiórek objazdowych.

drukuj (SEGREGACJA)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne