Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

OPŁATY - OBOWIĄZUJACE STAWKI

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej (właściciele nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy)

Wielkość gospodarstwa

Odpady zbierane w sposób selektywny (stawka opłaty za 1 miesiąc zł)

Wyższa stawka opłaty, odpady nie są zbierane w sposób selektywny (stawka opłaty za 1 miesiąc zł)

1 osobowe

17,00 zł

30,00 zł

2 osoby

35,00 zł

55,00 zł

3 osoby i więcej

44,00 zł

70,00 zł

2. Gospodarstwa domowe w zabudowie wielorodzinnej (właściciele nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy)

Wielkość gospodarstwa

Odpady zbierane w sposób selektywny (stawka opłaty za 1 miesiąc zł)

Wyższa stawka opłaty odpady nie są zbierane w sposób selektywny (stawka opłaty za 1 miesiąc zł)

1 osobowe

17,00 zł

25,00 zł

2 osoby

34,00 zł

50,00 zł

3 osoby i więcej

44,00 zł

70,00 zł

3. Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za pojemnik (np. działalność gospodarcza, budynki użyteczności publicznej itp.)

Wielkość pojemnika l

Odpady zbierane w sposób selektywny (stawka opłaty za  odebrany 1pojemnik zł)

Wyższa stawka opłaty odpady nie są zbierane w sposób selektywny (stawka opłaty za odebrany 1 pojemnik zł)

110-120 l

9,00 zł

18,00zł

240 l

18,00 zł

36,00 zł

360 l

27,00 zł

54,00zł

660 l

52,00 zł

100,00 zł

1100 l

90,00 zł

170,00zł

Inne pojemności iloczyn wielkości pojemnika i stawki

0,08 zł

0,15 zł

 

4. Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

200 zł  roczna stawka za odpady zbierane w sposób selektywny

300 zł roczna stawka za odpady nie zbierane w sposób selektywny

drukuj (OPŁATY - OBOWIĄZUJACE STAWKI)

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy]

Informacje techniczne